قیمت پراید

قیمت خودرو ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 15 اردیبهشت نشان می‌دهد خودرو پراید 132 مدل 98 حدود 115 میلیون تومان در بازار خریدوفروش ...
15 اردیبهشت 1400
مهدی اسدی
قیمت پراید در ۱۶ فروردین
پیشرانه - بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پراید در 16 فروردین تغییرات جدیدی داشته و قیمت پراید 111 به 127 میلیون تومان رسیده ...
16 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه