مرور برچسب

قیمت پراید

قیمت پراید در ۱۶ فروردین

پیشرانه - بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پراید در 16 فروردین تغییرات جدیدی داشته و قیمت پراید 111 به 127 میلیون تومان رسیده است.