قیمت گذاری فولاد

مقصر گرانی مواد اولیه صنعت خودرو کیست؟ انتظارها برای ریزش قیمت ها در بازار فولاد ادامه دارد
پیشرانه- سهم 80 درصدی قیمت مواد اولیه در تعیین قیمت یک خودرو نشان از اهمیت نوسانات قیمتی این حوزه دارد و در شرایطی که قطعه سازان از افزایش ...
25 اردیبهشت 1400
تحریریه پیشرانه