لرزش موتور

دلیل لرزش موتور و ریشه یابی آن ( قسمت سوم)
پیشرانه- همانطور که در مطالب قبلی درباره دلیل لرزش موتور و عوامل موثر بر آن گفتیم، لرزش موتور در زمان خاص دلایل مختلفی دارد که با توجه به ...
27 مرداد 1398
مهدی اسدی
لرزش موتور و ریشه یابی دلایل آن ( قسمت دوم)
پیشرانه- لرزش موتور به عنوان یکی از ایردات معمول خودرو است که به دلایل مختلفی روی می دهد. به گزارش وب سایت خبری پیشرانه در سلسله گزارش های ...
26 مرداد 1398
مهدی اسدی
لرزش موتور و ریشه یابی دلایل آن ( قسمت نخست)
پیشرانه – لرزش موتور از آن دسته از ایرادهایی است که معمولاً تشخیص دلیل آن آسان نیست و کم نیست زمان‌هایی که تشخیص اشتباه آن صاحب خودرو را ...
24 مرداد 1398
مهدی اسدی