مالتی مدیا

حق انتخاب مالتی‌مدیا به مشتریان شاهین داده شد
پیشرانه- همه مشتریان و حواله داران شاهین از این پس می توانند نسبت به امکان انتخاب نمایشگر ( مالتی مدیا) سراتویی پیش از صدور دعوتنامه اقدام ...
1 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه