ماه رمضان

بازار خودرو در ماه رمضان به کدام سمت می‌رود؟
پیشرانه - بازار خودرو در ماه رمضان معمولا به رکودی مقطعی وارد می‌شود اما برخی عوامل بیرونی احتمال دارد رسم هر ساله را با اما و اگر مواجه ...
17 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه