محدودیت تردد

جزییات محدودیت‌ تردد در شهرهای قرمز اعلام شد
پیشرانه-دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین جزییات محدودیت‌ تردد در شهرهای قرمز و نارنجی را تشریح ...
20 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه