مذاکرات وین

صعود یا رکود؟
پیشرانه-عید هم نتوانست میزان خرید و فروش در بازار خودرو را تغییر دهد و بهار در حالی به بازار خودرو رسید که گرچه قیمت خودرو سر به فلک کشیده ...
20 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه