مرور برچسب

مذاکرات وین

بررسی قیمت خودرو در سال 1400

صعود یا رکود؟

پیشرانه-عید هم نتوانست میزان خرید و فروش در بازار خودرو را تغییر دهد و بهار در حالی به بازار خودرو رسید که گرچه قیمت خودرو سر به فلک کشیده بود اما میزان کم تقاضا برای خرید بوی رکود می دهد.