نوین آمپر

فعالیت های یک مجموعه ی دانش بنیان مورد بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفت
پیشرانه - همزمان با هفتمین روز تیرماه، سورنا ستاری معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضور در مجموعه ی نوآوری و صنایع ...
7 تیر 1401
تحریریه پیشرانه