مرور برچسب

پارس خودرو

توضیحات پارس خودرو در مورد فیش منتشر شده یکی از مدیران؛

مبلغ درج شده در فیش حقوقی مربوط به اربعین نبوده و برای سایر…

پیشرانه - پیرو جو رسانه ای ایجاد شده در‌ مورد چک حق ماموریت مدیرعامل عزل شده امداد خودرو سایپا و پس از برخورد قاطع مدیرعامل سایپا با این موضوع، امروز برخی از رسانه‌‌ها اقدام به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت…