مرور برچسب

کاکایی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به «پیشرانه» پاسخ می‌دهد

آیا خودروسازان داخلی در قراردادهای خارجی کم‌کاری کرده‌اند؟

 پیشرانه- پس از فسخ یک‌طرفه قراردادهای شرکای خارجی با ایرانی‌ها در صنعت خودرو ایرادات همیشگی به این قراردادها وارد و تأکید شد که محرمانه بودن این قراردادها و عدم شفاف‌سازی باعث شده تا شریک خارجی برنده همیشگی این…