کشنده شاکمان ،

کشنده شاکمان Conventional، یکی از معدود کامیون‌های دماغه‌دار بازار ایران رونمایی شد
پیشرانه - بازار کشنده‌ها در ایران طی چند دهه گذشته در انحصار کشنده‌های بی‌دماغ بوده است. این نوع از کشنده‌ها مطلوب رانندگان اروپایی ...
27 اردیبهشت 1401
تحریریه پیشرانه