مرور برچسب

گرانفروشی خودرو

«پیشرانه» گزارش می دهد

قفل گرانی خودرو چگونه باز می‌شود؟

پیشرانه - قفل گرانی خودرو در ماه‌های گذشته دولت، وزیر و دو سرپرست وزارت صمت را به چالشی بزرگ وارد کرده، چالشی که هیچ طرحی پاسخگوی آن نبوده است.