مرور برچسب

امدادخودروایران

اخذ استاندارد ISO توسط بزرگترین مرکز پاسخگویی امدادخودرویی کشور

اخذ استاندارد ISO توسط بزرگترین مرکز پاسخگویی امدادخودرویی کشور

پیشرانه - مرکز پاسخگویی ایران‌خودرو به عنوان برجسته‌ترین و پیشرفته‌ترین مرکز موجود در کشور با پیاده‌سازی الزامات استاندارد بین‌المللی مرکزتماس با مشتری، موفق به اخذ گواهینامه ISO18295شد.