امدادگری

نجات جان امدادخواه در راستای مسئولیت اجتماعی امدادخودرو
پیشرانه- امدادگر امداد خودرو ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود در حین امدادرسانی، جان امدادخواه را نجات ...
1 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه