انتخابات

جای خالی برنامه‌ای مدون مرتبط با صنعت خودرو در تبلیغات انتخاباتی
پیشرانه- خودرو همپای موضوعات معیشتی در مهد توجه مردم قرار دارد. شاید مهم‌ترین دلیل این حجم از اهمیت خودرو در افکار عمومی، پروپاگاندای ...
23 خرداد 1400
مهدی اسدی
متشکریم از یادآوری مشکلات
پیشرانه- خودرو باید ارزان شود، خودرو باید از انحصار خارج شود، لزوم به‌روزرسانی صنعت خودرو، واردات خودرو باید آزاد شود و ... این‌ها همه ...
22 خرداد 1400
مهدی اسدی
اظهاراتی در جهت ظاهرسازی
پیشرانه- هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم کاندیداهای ریاست جمهوری بر موضوعاتی تمرکز کرده و در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند که این روزها ...
22 خرداد 1400
مهدی اسدی