مرور برچسب

انتخابات

در یادداشت اختصاصی فربد زاوه در «پیشرانه» عنوان شد

جای خالی برنامه‌ای مدون مرتبط با صنعت خودرو در تبلیغات انتخاباتی

پیشرانه- خودرو همپای موضوعات معیشتی در مهد توجه مردم قرار دارد. شاید مهم‌ترین دلیل این حجم از اهمیت خودرو در افکار عمومی، پروپاگاندای دولتی در چهار دهه گذشته و وعده‌های مکرر دولتمردان در این حوزه باشد که وضعیت امروز…

بررسی شعارهای تبلیغاتی کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه صنعت خودرو

متشکریم از یادآوری مشکلات

پیشرانه- خودرو باید ارزان شود، خودرو باید از انحصار خارج شود، لزوم به‌روزرسانی صنعت خودرو، واردات خودرو باید آزاد شود و ... این‌ها همه شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است درباره صنعت خودرو.

گزارش «پیشرانه» از وعده‌های کاندیدا مبنی بر آزادسازی پلکانی واردات خودرو

اظهاراتی در جهت ظاهرسازی

پیشرانه- هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم کاندیداهای ریاست جمهوری بر موضوعاتی تمرکز کرده و در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند که این روزها مردم به‌صورت ملموس‌تری با آن دست‌به‌گریبان هستند و اصلی‌ترین موضوع، آزادسازی…