مرور برچسب

انحصار در صنعت خودرو

در یادداشت اختصاصی فربد زاوه در «پیشرانه» عنوان شد

جای خالی برنامه‌ای مدون مرتبط با صنعت خودرو در تبلیغات انتخاباتی

پیشرانه- خودرو همپای موضوعات معیشتی در مهد توجه مردم قرار دارد. شاید مهم‌ترین دلیل این حجم از اهمیت خودرو در افکار عمومی، پروپاگاندای دولتی در چهار دهه گذشته و وعده‌های مکرر دولتمردان در این حوزه باشد که وضعیت امروز…

بررسی شعارهای تبلیغاتی کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه صنعت خودرو

متشکریم از یادآوری مشکلات

پیشرانه- خودرو باید ارزان شود، خودرو باید از انحصار خارج شود، لزوم به‌روزرسانی صنعت خودرو، واردات خودرو باید آزاد شود و ... این‌ها همه شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است درباره صنعت خودرو.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با «پیشرانه» جزییات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ر ا تشریح…

انحصار در صنعت خودرو تایید شد/ انتصابات سیاسی و سفارشی محرز است…

پیشرانه- تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که استارت اولیه آن از خرداد ماه سال گذشته خورده شد این روزها در هیات تحقیق و تفحص در حال انجام است.