مرور برچسب

ایمنی

لزوم تست و نمایش عملکرد ایمنی خودروهای داخلی در تست‌های معتبر…

پیشرانه- باوجوداینکه سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد به‌صورت ماهیانه کیفیت خودروهای تولیدی در هرماه را گزارش می‌کند، اما همواره مردم باید این کیفیت را در خودرو ببینند و طبق استانداردها و تست‌های بین‌المللی، عملکرد…

ستاره ایمنی چیست و چه اهمیتی دارد؟

پیشرانه- برنامه ارزیابی خودروهای جدید در اروپا (Euro NCAP) برنامه‌ای جهت ارزیابی عملکرد ایمنی در خودروهای اروپا مستقر در لوون (بلژیک) است که در سال 1997 توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل‌ونقل برای وزارت حمل‌ونقل انگلستان…