برلیانس

قیمت خودرو ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 23 خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد خودرو لیفان ایکس ۷۰ حدود ۶۰۰ میلیون تومان و ام وی ام ایکس ۵۵ حدود ۶۸۶ میلیون تومان در ...
23 خرداد 1400
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 19 خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد خودرو لیفان ایکس 70 محصول خودروسازان بم حدود 600 میلیون تومان در بازار قیمت ...
19 خرداد 1400
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۲۹ بهمن ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 29 بهمن 99 نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس مدل 99 حدود 435 میلیون تومان در بازار خریدوفروش ...
29 بهمن 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۹ بهمن ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 9 بهمن 99 نشان می‌دهد خودرو نیسان جوک اسکای پک مدل 2017 حدود 930 میلیون تومان در بازار قیمت ...
9 بهمن 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۴ دی ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 4 دی 99 نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس مدل 99 حدود 430 میلیون تومان در بازار قیمت ...
4 بهمن 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۷ دی ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 17 دی 99 نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس مدل 99 حدود 421 میلیون تومان در بازار قیمت ...
17 دی 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۳ دی ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 3 دی 99 نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس 1.65 لیتری مدل 99 حدود 426 میلیون تومان در بازار قیمت ...
3 دی 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۲۶ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 26 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس مدل 99 حدود 439 میلیون تومان در بازار قیمت ...
26 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۲۱ آبان ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 21 آبان ۹۹ نشان می‌دهد خودرو سیتروئن C3 مدل 98 حدود 930 میلیون تومان در بازار قیمت ...
21 آبان 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۴ آبان ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 14 آبان ۹۹ نشان می‌دهد خودرو برلیانس کراس مدل ۹۹ حدود 487 میلیون تومان در بازار قیمت ...
14 آبان 1399
مهدی اسدی