بسته اصلاح صنعت خودرو

برنامه وزارت صمت جایگزین تلاش‌های مجلس شد
پیشرانه- خبرساز شدن موضوع افزایش تولید در صنعت خودرو، بحث مهم آزادسازی واردات را به حاشیه برده است تا به این لحظه نتیجه دقیقی از اجرایی ...
15 آبان 1400
مهدی اسدی
بسته اصلاح صنعت خودرو به دنبال چیست؟
پیشرانه - بسته اصلاح صنعت خودرو جدیدترین طرحی است که این روزها در بازار ملتهب داخلی مطرح شده و برای اجرا به چراغ سبز سران سه قوه نیاز ...
8 دی 1399
تحریریه پیشرانه