ترمز خودرو

سیستم ترمز خودرو و آنچه باید درباره آن بدانیم
پیشرانه – سیستم ترمز خودرو بالاترین اهمیت و اولویت را در حوزه ایمنی خودرو دارد . به گزارش وب سایت خبری پیشرانه به همین دلیل در سلسله ...
25 مرداد 1398
مهدی اسدی
لنت ترمز خودرو و آنچه باید درباره آن بدانیم
پیشرانه - در روزهایی که موضوع امینت خودروها به سرعت در حال تقویت شدن است، موضوع استفاده از قطعاتی که به امنیت خودرو بازمیگردد نقش مهم و ...
20 مرداد 1398
مهدی اسدی