مرور برچسب

تعویض لنت ترمز

آموزش گام‌به‌گام و تصویری تنظیم و تعویض لنت‌های عقب کاسه‌ای

پیشرانه- این روزها ترمز محور عقب نیز به شکل دیسکی طراحی می‌شود و این در حالی است که درگذشته محور عقب دارای ترمزها کاسه‌ای بود. هرچند که این روزها نیز ترمز کاسه‌ای برای محور عقب به‌منظور کاهش هزینه تولید و پایین آمدن…