مرور برچسب

تورم بخشی خودرو

مرور صنعت خودرو در 99

تورم بخشی خودرو در تیر ماه

پیشرانه - تورم بخشی صنعت خودرو در تیر ماه سال 99 بنا شد به شکلی جداگانه محاسبه شود تا جدیدترین مبنای شورای رقابت برای قیمت‌ گذاری باشد.