توقف شماره گذاری پراید

استقبال خودروسازان از توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵/ جایگزین‌های متنوعی برای خودروهای متوقف‌شده وجود دارد
پیشرانه - عضو انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی استان تهران گفت: خودروسازان به‌شدت از توقف تولید خودروهای پراید و پژو 405 ...
24 مهر 1398
مهدی اسدی
ضرورت تعریف جایگزین پیش از توقف شماره گذاری پراید
پیشرانه- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: توقف شماره گذاری پراید از سال آینده بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای این خودرو بر بازار خودرو تاثیر می ...
24 شهریور 1398
مهدی اسدی