خودروساز خارجی

برنامه‌های کلان «رنو» با حضور در ایران سازگاری ندارد
پیشرانه- دستیابی به توافق در مذاکرات برجام می‌تواند خودروسازان خارجی را بار دیگر راهی ایران کند اما دراین‌بین برخی از بزرگان جهان ...
31 مرداد 1400
مهدی اسدی
سیاست خودروسازان خارجی در ایران چیست؟
پیشرانه - اگر در دوره برجام بسیاری از بازگشت اروپایی‌ها خوشحال بودند، حالا در صورت لغو تحریم‌ها، سیاست خودروسازان خارجی در ایران سوال ...
29 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه