رزم حسینی

وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مهرماه
پیشرانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند ماه سرانجام در مهر ماه صاحب وزیر شد و در این بین وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مرکز توجه قرار ...
7 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه