مرور برچسب

رزم حسینی

مرور صنعت خودرو در سال 99

وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مهرماه

پیشرانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند ماه سرانجام در مهر ماه صاحب وزیر شد و در این بین وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مرکز توجه قرار داشت.