رنو کپچر جدید

رنو کپچر در فاز جدید
پیشرانه- رنو کپچر یکی از خودروهایی بود که بعد تحریم ها و از سوی گروه صنعتی ایران خودرو به بازار کشورمان راه یافت و توانست به نسبت موفق نیز ...
30 مرداد 1398
مهدی اسدی