سایپا دیزل

آشنایی با کشنده جدید آرتا KX520/ نمایش قدرت!
پیشرانه - شرکت سایپادیزل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران جدیدترین کشنده خود را که نسل ارتقاء یافته کامیون آرتا KX ...
4 دی 1401
تحریریه پیشرانه