مرور برچسب

سایپا یدک

معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك:

كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود

پیشرانه معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك گفت: کيفيت قطعات يدكي در سازمان خدمات پس از فروش سايپا دارای تضمين بوده و از شركت هاي خودروساز مادر و تامين كنندگان مورد تاييد تامين مي شوند، لذا فرآيند کنترل کيفيت در خصوص…

ضرورت ثبت جهانی بازارگاه قطعات یدکی سایپایدک

راه‌اندازی فروشگاه و نمایشگاه توزیع قطعات یدكی در عراق

پیشرانه - در راستای سیاست دولت سیزدهم در زمینه ارتقای كیفیت خدمات پس از فروش و حضور پررنگ تر در بازار كشورهای همسایه، مجموعه سایپا یدك بازارگاه قطعات یدكی راه اندازی كرد و قرار است فروشگاه و نمایشگاه توزیع قطعات…