سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

حضور چینی‌ها در بازار خودرو ایران شدت می‌گیرد؟
پیشرانه - حضور چینی‌ها در بازار خودرو ایران موضوعی جدید نیست اما تحت تاثیر سند همکاری 25 ساله برخی تحلیل‌ها از احتمال گسترش حضور آنها سخن ...
15 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه
حضور چینی ها در صنعت خودرو ایران، سود یا زیان؟
پیشرانه- روز گذشته یعنی هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰،سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین رسما به امضا رسید تا به همه شایعات ماه‌های گذشته مهر تایید ...
8 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه