مرور برچسب

سیستم سوخت رسانی TGDI

سیستم سوخت رسانی TGDI در راه ایران

پیشرانه - استفاده از سیستم سوخت رسانی TGDI به عنوان یکی از جدیدترین فن‌آوری‌هایی که مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد در ایران افزایش خواهد یافت.