سیستم EBD

سیستم EBD چیست و چگونه کار می‌کند؟
پیشرانه- یکی از آپشن هایی که این روزها بسیاری خودروها از آن بهره می‌برند و خریداران نیز برای امنیت بیشتر وجود آن برایشان اهمیت پیداکرده ...
2 مهر 1398
مهدی اسدی