شاهین اتوماتیک

شاهین اتوماتیک نیمه دوم امسال به بازار می‌آید
پیشرانه- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از عرضه خودرو شاهین اتوماتیک در نیمه دوم سال جاری خبر ...
4 اردیبهشت 1400
مهدی اسدی