شتاب دهنده

مرکز شتاب‌دهنده تحقیق و نوآوری گروه قطعه‌سازی کروز افتتاح شد
پیشرانه- مرکز شتاب‌دهنده تحقیق و نوآوری گروه قطعه‌سازی کروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری افتتاح ...
4 بهمن 1399
مهدی اسدی