مرور برچسب

شیشه دودی

دیوان عدالت اداری مصوبه ناجا درباره شیشه دودی خودروها را ابطال…

پیشرانه -با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نمی‌باشد و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام…