شیشه دودی

دیوان عدالت اداری مصوبه ناجا درباره شیشه دودی خودروها را ابطال کرد
پیشرانه -با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار ...
15 آبان 1400
تحریریه پیشرانه