صدای دیفرانسیل

صدای گیربکس و تفاوت آن با دیفرانسیل
پیشرانه – یکی از سوالاتی که به طور معمول برای صاحبان خودرو پیش می آید چگونگی تشخیص صدای زوزه دیفرانسیل از صدای گیربکس است. به گزارش وب ...
21 مرداد 1398
مهدی اسدی