عبدالله رضیان

مجلس به دنبال خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو است
پیشرانه- نمایندگان مجلس نیز به دنبال آن هستند که تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو کاهش پیدا کند و خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو به سرانجام ...
8 شهریور 1398
مهدی اسدی