مرور برچسب

فردا T5

با حضور عامليت‌هاي مجاز صورت گرفت:

نمايش FMC T5 در كارخانه فرداموتورز

پیشرانه- در هفته‌اي كه گذشت صنعت خودرو ايران شاهد معرفي يك محصول جديد بود. فردا موتورز در مراسمي با حضور عامليت‌هاي مجاز اين شركت از محصول جديد خود پرده‌برداری كرد.