مرور برچسب

فوتون

قیمت خودرو ۸ بهمن ۹۹

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 8 بهمن 99 نشان می‌دهد خودرو فوتون ساوانا مدل 99 محصول صنایع تولیدی عظیم خودرو حدود 882 میلیون تومان در بازار قیمت دارد.

قیمت خودرو ۲ دی ۹۹

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 2 دی 99 نشان می‌دهد خودرو فوتون ساوانا مدل 99 حدود 882 میلیون تومان در بازار قیمت دارد.

قیمت خودرو ۲۹ مهرماه ۹۹

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 29 مهرماه 99 نشان می‌دهد خودرو پژو 2008 مدل 99 حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان در بازار قیمت دارد.