قشقایی

قشقایی در سودای یک ماجراجویی تازه و تکرار موفقیت!
پیشرانه- به‌عنوان خودرویی که نام خود را از یکی از ایلات و اقوام کوچ رو و دلیر ایرانی گرفته است، نیسان قشقایی علیرغم حضور نسبتاً کوتاهش در ...
1 اسفند 1399
مهدی اسدی