قیمتگذاری خودرو

آزمونی دیگر در قیمت‌گذاری خودرو
پیشرانه – این اولین بار نیست که مرجع قیمت‌گذاری خودرو در کشور تغییر می‌کند، اما با انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت ...
17 دی 1402
تحریریه پیشرانه