مرور برچسب

ماسل کار

داج و چند سانتی‌مترعرض‌ بیشتر

پیشرانه- نمی شود از داج نوشت و به سابقه آن اشاره نکرد کمپانی که از سال 1900 فعالیت خود را آغار کرده و به عقیده بسیاری کمتر پیش آمده است که علاقه مندان خود را نا امید کند. داج البته در تولید ماسل هم کم فعالیت…