مدیرعامل

مدیرعامل جدید ایران‌خودرو منصوب شد
پیشرانه- هیأت مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو از انتخاب فرشاد مقیمی به‌عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جانشین هاشم یکه زارع خبر ...
4 شهریور 1398
تحریریه پیشرانه