مسئولیت اجتماعی

نجات جان امدادخواه در راستای مسئولیت اجتماعی امدادخودرو
پیشرانه- امدادگر امداد خودرو ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود در حین امدادرسانی، جان امدادخواه را نجات ...
1 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه
تقویت جذب سرمایه گذاری با امضای تفاهم نامه مشترک سایپا با مدیران اصفهانی
پیشرانه- تفاهم نامه مشترک احیای مسئولیت های اجتماعی اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به توسعه موازن منطقه ای واستفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ...
1 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه