مرور برچسب

موانع تولید

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (4)

ثبات و همگرایی؛ مهمترین عوامل تحقق پیشرفت اقتصادی

پیشرانه -در اجرایی شدن نامگذاری امسال یعنی «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» و برطرف کردن موانع تولید، موارد متعددی مطرح است اما مهمترین مورد این است که باید در ابلاغیه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ثبات و همگرایی…