مگاموتور

شکسته شدن رکورد روزانه تولید ۵ سال اخیر شرکت مگاموتور (تیرینگ Tiering قوای محرکه ایران)
پیشرانه -شرکت مگاموتور با عبور از تولید ۲ هزار و ۲۳ دستگاه موتور در روز توانست رکورد روزانه تولید در سال 1401 و شش ماه اول سال 1402 را شکسته و ...
8 مهر 1402
تحریریه پیشرانه
گام های بلند مگاموتور در افزایش ظرفیت تولید
پیشرانه - مدیرعامل مگاموتور از افزایش ظرفیت تولید این شرکت به 2500 دستگاه در سال آینده خبر ...
11 مهر 1401
تحریریه پیشرانه
توجه ویژه مدیرعامل گروه سایپا به آینده قوای محرکه و تولید در مگاموتور
پیشرانه - مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در مگاموتور از نزدیک از دستاوردها و پروژه های واحد تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه طراحی ...
4 تیر 1401
تحریریه پیشرانه