نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایشگاه خودرو اصفهان، بد موقع و بد ساعت؛ عاجز در برگزاری صحیح!
پیشرانه - برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خودرو طی دو سال گذشته، یکی از برنامه‌هایی است که به طور جدی از سوی شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های ...
14 آبان 1402
تحریریه پیشرانه