وزات صمت

آیا می توان به حرف وزارت صمت اعتماد کرد؟
پیشرانه- بعد از توصیه وزیر صمت مبنی بر اینکه مردم برای خرید خودور عجله نکنند،معاون صنایع حمل و نقل این نهاد نیز ادعا کرده است که خودروهای ...
8 آبان 1402
مهدی اسدی
نقش وزارت صمت در سردرگمی جاده مخصوص
پیشرانه - در ماه‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور اعم از تولید و واردات با مسائل و موضوعات مختلفی روبرو و بلاتکلیف شده است. در این میان مانند ...
8 شهریور 1402
مهدی اسدی