مرور برچسب

کارآفرینی،

رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران :

جذب کارآفرینان از سوی کشورهای همسایه زنگ هشدار برای اقتصاد کشور

پیشرانه - رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران به مناسبت سوم اردیبهشت روز ملی کارآفرینی گفت: کارآفرینان در ایران نسبت به کشورهای همسایه بیشترین گرفتاری بوروکراسی را دارند و جذب کارآفرینان از سوی کشورهای…