کیا EV6،

عنوان خودروی سال اروپا به کیا EV6 رسید
پیشرانه -مراسم اعلام برنده جایزه خودروی سال اروپا در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و از بین 7 فینالیست این رقابت، در نهایت کیا EV6 با کسب 279 امتیاز ...
12 اسفند 1400
تحریریه پیشرانه