کینگ لینگ تاگا H دیزلی

پیکاپ کینگ لینگ تاگا H پادران موتور به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست
پیشرانه – اوایل مهرماه امسال بود که رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری چند صد فروند پهپاد برگزار شد. در تصاویر ...
28 آبان 1402
تحریریه پیشرانه